Femme Community

En aquest article us informarem sobre una iniciativa sobre la violència masclista a Mallorca, Femme Community, que ha arribat a l’institut gràcies a la comissió de Coeducació . Aquesta iniciativa va ser creada per Bel Gómez amb el nom de Femme Community amb la intenció de recollir les històries de diferentes dones que varen passar…