Reforma de camins a l’institut

El policia tutor amb el alumnes de Convivència i alguns professors més han redistribuït els camins per poder entrar i sortir del centre, per així posar un poc d’ordre al trànsit.