Els templaris

L’ Ordre dels Templaris ha despertat la curiositat de molts al llarg dels segles per la seva sobtada desaparició i pels mites i llegendes que els envolten com la de la custòdia de Sant Grial o els suposats rituals satànics que feien. L’ Ordre dels Pobres Acompanyants de Crist i el Temple de Salomó o…