LES COVES DE PORTO CRISTO

Aquest article tracta sobre les coves de Porto Cristo més importants: les Coves del Drach i dels Hams. Us en donarem informació i què signifiquen per Porto Cristo i com ajuden a l’economia.

El turisme a Porto Cristo

Porto Cristo ha anat canviant durant el anys, i el turisme ha tengut un paper fonamental perquè això passàs. El poble s’ha anat deformant, ben igual que la forma de vida de la gent.